Ako bezpečne uhradiť kúpnu cenu pri kúpe nehnuteľnosti?

11. diel: Ako bezpečne uhradiť kúpnu cenu pri kúpe nehnuteľnosti?

Po výbere vysnívanej nehnuteľnosti sa budúci kupujúci dostane k praktickým otázkam ohľadom procesu kúpy, ku ktorým patrí aj spôsob úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť. Finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti rozdeľujeme na finančné prostriedky poskytnuté bankou (hypotekárny úver) a vlastné zdroje kupujúceho. V nasledujúcich riadkoch si v krátkosti priblížime spôsoby úhrady kúpnej ceny z vlastných zdrojov kupujúceho.

 

Aké spôsoby úhrady kúpnej ceny poznáme?

 

 1. platba v hotovosti,
  2. platba prevodom/vkladom na účet,
  3. platba z vinkulovaného bankového účtu,
  4. platba z notárskej úschovy,

 

 1. Platba v hotovosti

 

Platba v hotovosti je najmenej využívaným spôsobom úhrady kúpnej ceny. Je to jednak z dôvodu zákonného obmedzenia výšky hotovostných platieb, ktorá pri fyzických osobách predstavuje limit 15.000,- Eur a pri právnických osobách limit 5.000,- Eur a zároveň z dôvodu množstva rizík spojených s týmto spôsobom úhrady kúpnej ceny (napríklad náročnosť preukázania platby kupujúcim; potreba opakovanej transakcie pri kúpnej cene prevyšujúcej 15.000,- Eur, resp. 5.000,- Eur) . 

 

 1. Platba prevodom / vkladom na účet

 

Platba prevodom / vkladom na účet je v porovnaní s hotovostnou platbou bezpečnejším spôsobom úhrady kúpnej ceny, najmä z hľadiska preukázania platby, avšak aj tento spôsob úhrady so sebou spája možné riziká. Pri platbe prevodom / vkladom na účet je potrebné myslieť na vrátenie tejto časti kúpnej ceny, v prípade ak sa prevod nehnuteľnosti nezrealizuje (napr. zastavenie konania katastrálny úradom; odstúpenie od zmluvy jednej zo strán).

 

 1. Platba z vinkulovaného bankového účtu

 

Vinkulácia finančných prostriedkov na bankovom účte je jedným z bežných a  osvedčených spôsobov úhrady kúpnej ceny. Vinkulácia znamená, že finančné prostriedky kupujúceho sú viazané v banke, pričom ich uvoľnenie predávajúcemu je podmienené na splnenie určitej podmienky – napr. preukázanie listu vlastníctva, na ktorom je ako vlastník uvedený kupujúci. Úhrada kúpnej ceny z vinkulovaného bankového účtu predstavuje nielen záruku pre kupujúceho, že jeho finančné prostriedky sú chránené pre prípad nezrealizovania prevodu, ale zároveň aj záruku pre predávajúceho, že kupujúci disponuje finančnými prostriedkami na kúpu nehnuteľnosti. Zriadenie vinkulácie je spoplatnené a je určené od výšky vinkulovanej sumy.

 

 1. Platba z notárskej úschovy

 

Zriadenie notárskej úschovy funguje na rovnakom princípe ako vinkulácia na bankovom účte –finančné prostriedky kupujúceho sú viazané na bankovom účte určenom notárskym úradom   a ich manipulácia je podmienená splnením vopred dohodnutej podmienky -  napr. preukázanie listu vlastníctva, na ktorom je ako vlastník uvedený kupujúci. Najväčší rozdiel medzi notárskou úschovou a vinkuláciou na bankovom účte je ten, že vinkulovaný účet  v banke patrí kupujúcemu a preto v prípade vzniku exekúcie (kupujúceho) môže exekútor siahnuť aj na prostriedky viazané na tomto účte.Pri notárskej úschove sú prostriedky viazané na účte notárskeho úradu, na ktorý nemá exekútor žiaden dosah. Z tohto dôvodu preto považujeme notársku úschovu za najbezpečnejší spôsob úhrady kúpnej ceny. Zriadenie notárskej úschovy je (po dohode) možné na každom notárskom úrade a jej zriadenie je spoplatnené, pričom jeho výška závisí od sumy, ktorá ma byť uschovaná. Poplatok za zriadenie notárskej úschovy je v porovnaní so zriadením vinkulácie na bankovom účte vyšší.

 

 

Plánujete kúpu nehnuteľnosti a neviete pre ktorý spôsob úhrady kúpnej ceny sa rozhodnúť? Neváhajte nás kontaktovať a radi vám poradíme.

 

Mgr. Ľudmila Zelinková, asistent predaja

 

📲
0915 756 711

📧
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

🌐
www.remax-res.sk