Ako sa vysporiadať s právom doživotného užívania bytu pri jeho predaji?

44. diel: Ako sa vysporiadať s právom doživotného užívania bytu pri jeho predaji?

Nie je nič neobvyklé, ak rodič počas svojho života daruje rodičovský byt svojmu dieťaťu. Úkon darovania bytu býva častokrát sprevádzaný so zriadením tzv. práva doživotného užívania bytu.

Právo doživotného užívania patrí medzi vecné bremená, t.j. patrí k vecným právam k cudzej veci. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečiť oprávnenému nerušené užívanie cudzej veci. Na druhej strane, obmedzuje povinného z vecného bremena v jeho vlastníckom práve.

Jednoducho povedané, podstata práva doživotného užívania bytu spočíva v tom, že garantuje rodičovi nerušené bývanie v darovanom byte až dovtedy, pokiaľ sa rodič tohto práva nevzdá resp. až do jeho smrti.

Právo doživotného užívania vzniká až reálnym zápisom na list vlastníctva.

Čo však v prípade, ak byt, na ktorom viazne vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania potrebujete predať? V danom prípade, právo doživotného užívania predstavuje právnu vadu, ktorú je potrebné pred samotným predajom bytu odstrániť. Spôsob riešenia závisí od toho, či oprávnený z vecného bremena je na žive alebo je už po smrti.

Zmluvou o zrušení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania, je možné zrušiť vecné bremeno počas života oprávneného. Po smrti oprávneného, je možné zrušiť vecné bremeno napr. predložením úmrtného listu.

Zrušenie vecného bremena je však iba prvým krokom, ktorý je potrebné urobiť. Následne je potrebné zabezpečiť ešte jeho zánik, a to výmazom z príslušného listu vlastníctva.

Pokiaľ zvažujete predaj bytu, na ktorom viazne ťarcha v podobe vyššie uvedeného vecného bremena a nie ste si istý krokmi, ktoré je potrebné pre jeho zánik urobiť, neváhajte ma kontaktovať.