Ako sa vysporiadať s prerušeným konaním o povolení vkladu?

47. diel: Ako sa vysporiadať s prerušeným konaním o povolení vkladu?

Samopredaj nehnuteľností je stále v kurze. Predávajúci v snahe ušetriť finančné prostriedky za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, sa sami vrhnú do neprebádaných vĺn realitného biznisu, nehľadiac na možné negatívne následky vrátane tých finančných, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku vyššie ako je provízia realitnej kancelárie.

Jedným z takýchto následkov môže byť aj prerušenie konania o povolení vkladu zo strany katastrálneho úradu. Dôvody, pre ktoré kataster vkladové konanie preruší, sú uvedené v katastrálnom zákone. Jedným z najčastejších dôvodov prerušenia vkladového konania je, aby účastník konania odstránil nedostatky návrhu alebo jeho príloh, či predložil katastru verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo účastníka konania k nehnuteľnosti.

Najčastejším dôvodom prerušenia vkladového konania sú chyby zmluvách (nesprávne označenie zmluvných strán, nesprávne označenie prevádzanej nehnuteľnosti, nesprávne určená veľkosť spoluvlastníckeho podielu, neuvedenie práv k pozemkom, nepredloženie povinných príloh alebo napr. notárskej zápisnice o zúžení BSM a pod.).

Nedostatky vkladového konania je potrebné odstrániť v zákonom stanovenej lehote. Pokiaľ k ich odstráneniu nedôjde, kataster nemá inú možnosť len konanie zastaviť. Zastavenie konania môže mať pre účastníkov konania veľmi nepríjemné následky.

Predstavte si situáciu, že ste ako samopredajca predali rodinný dom, na ktorom ste mali hypotéku. Dom ste predali, vaša hypotéka bola vyplatená a zvyšnú časť kúpnej ceny z predaja domu ste použili na kúpu nového bytu. Toto všetko sa udialo skôr, ako kataster prepísal vlastnícke právo k rodinnému domu z vás ako predávajúceho na kupujúceho ako nového vlastníka rodinného domu. Následne vám prišlo rozhodnutie o prerušení vkladového konania s výzvou na odstránenie nedostatkov. Tieto sa vám nepodarilo odstrániť, napr. z dôvodu, že ste na to pozabudli alebo ste si nevedeli dať rady ako na to a lehota márne uplynula.  Jediným následkom márneho uplynutia lehoty je zastavenie konania, t.j. kupujúci sa nestane vlastníkom rodinného domu. Čo ďalej? Pokiaľ je to v kúpnej zmluve dohodnuté, kupujúci môže využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, čo v praxi znamená, že chce od vás vrátiť kúpnu cenu, ktorú už ale nemáte. Ešte stále si myslíte, že ste ušetrili na provízii realitnej kancelárie?

Nie raz sa na mňa ako realitného makléra obrátili klienti práve v čase, keď si prevzali Rozhodnutie o prerušení konania. Napriek tomu, že mali v rozhodnutí uvedený dôvod prerušenia konania ako aj návod na odstránenie nedostatkov, nevedeli si s tým poradiť. Samozrejme, že som vždy pomohla, nedostatky sa odstránili a kataster povolil vklad.

Svoje sily a schopnosti by sme nemali ani podceňovať ale ani zbytočne preceňovať. Pokiaľ sme si nie istí, či danú vec zvládneme urobiť na 100% a bez vedľajších následkov, využime radšej služby odborníkov. Veď tí tu predsa od toho sú. V konečnom dôsledku je to lacnejšie, rýchlejšie a bez zbytočných komplikácií  a stresu.