Čo robiť, ak ste už po podpise rezervačnej zmluvy a realitný maklér, resp. predávajúci trvá na úhrade vlastných zdrojov vkladom/prevodom na účet?

16. diel: Čo robiť, ak ste už po podpise rezervačnej zmluvy a realitný maklér, resp. predávajúci trvá na úhrade vlastných zdrojov vkladom/prevodom na účet?

V poslednej časti realitnej poradne RE/MAX Real Estate Services sme sa venovali téme, ako sa vyhnúť situácii, kedy realitný maklér predávajúceho núti kupujúceho do úhrady kúpnej ceny nebezpečným
a rizikovým spôsobom.

V tejto časti realitnej poradne vám poradíme, ako „zachrániť“ situáciu, kedy ste už po podpise rezervačnej zmluvy a realitný maklér predávajúceho, resp. sám predávajúci nesúhlasí s vami navrhovaným
– bezpečným spôsobom úhrady kúpnej ceny.

 

Čo robiť v takomto prípade?


1. nechajte sa zastúpiť profesionálom – či už realitným maklérom alebo advokátom, teda niekým, kto rozumie problematike, bude vás odborným spôsobom zastupovať pri komunikácií a rokovaniach s realitným
maklérom predávajúceho, resp. predávajúcim a najmä vám odporučí najlepšie riešenie na váš konkrétny prípad. Zastúpenie kupujúceho realitným maklérom, vyrovnáva jeho postavenie pri procese kúpy nehnuteľnosti. Je dobré byť zastúpený a mať oporu od profesionála,
ktorý vás prevedie procesom, vysvetlí vám veci, poradí a v prípade potreby upozorní na riziká;

2. ak je celá kúpna cena platená z vlastných zdrojov kupujúceho, dohodnite sa v kúpnej zmluve na uhradení kúpnej ceny na dve časti – napríklad polovica do 3 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy,
zvyšok bude uhradený po povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Tento spôsob je však možný len v prípade uhradenia kúpnej ceny z vlastných zdrojov, teda bez hypotekárneho úveru poskytnutého bankou.


Ak financujete kúpu nehnuteľnosti cez hypotekárny úver a chcete bezpečne uhradiť kúpnu cenu, celá časť vlastných zdrojov kupujúceho alebo určitá časť vlastných zdrojov môže byť viazaná na vinkulovanom
účte hypotekárnej banky a vyplatená v prospech predávajúceho po povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho a splnení ďalších podmienok uvedených vo vinkulačnej dohode.

 
3. v kúpnej zmluve ďalej odporúčame dobre upraviť podmienky odstúpenia od zmluvy (napríklad z dôvodu zastavenia katastrálneho konania) a pre tento prípad aj podmienky vrátenia kúpnej ceny;

odporúčame zvážiť podanie zrýchleného návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní – zrýchlený návrh je v porovnaní
so štandardným návrhom síce drahší a stojí 266,- Eur (štandardný návrh stojí 66,- Eur), ale ušetrí vám minimálne 15 dní, čím sa zmenšuje riziko. Ak sa návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá elektronicky, poplatky
sa znižujú na polovicu, teda 33,- Eur za štandardný návrh v lehote 30 dní a zrýchlený návrh v lehote 15 dní za 133,- Eur. V rámci realitného servisu našej realitnej kancelárie RE/MAX Real Estate Services samozrejme realizujeme elektronické podania na kataster.
A teda nakoľko štandardne platí, že realitné kancelárie hradia základný správny poplatok, kupujúci v prípade zvolenia zrýchleného návrhu, doplatí len rozdiel.


Na záver nám dovoľte vrátiť sa k prvému bodu – zastúpeniu kupujúceho realitným maklérom. Ak ste v procese kúpy (alebo aj predaja) nehnuteľnosti a natrafili ste na problém, na ktorý neviete nájsť
riešenie, neváhajte sa nám ozvať. Radi Vám poskytneme podporu a odborné poradenstvo, v ktorejkoľvek fáze prevodu nehnuteľnosti.

 


Mgr. Ľudmila Zelinková