Čo robiť v prípade, ak realitný maklér predávajúceho odmieta bezpečný spôsob úhrady kúpnej ceny?

15. diel: Čo robiť v prípade, ak realitný maklér predávajúceho odmieta bezpečný spôsob úhrady kúpnej ceny? 

Vitajte v novom 15. diele realitnej poradne, kde sa budeme venovať konkrétnemu prípadu z realitnej praxe.

 

V rámci 11. dielu našej realitnej poradne, sme sa bližšie venovali možnostiam úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť. Celý článok nájdete tu.

 

Po publikovaní článku, nás kontaktoval jeden z čitateľov blogu s prosbou o pomoc a otázkou, „čo robiť v prípade, ak realitný maklér predávajúceho odmieta tzv. bezpečný spôsob úhrady kúpnej ceny cez vinkuláciu na bankovom účte alebo prostredníctvom notárskej úschovy a trvá na úhrade tejto časti kúpnej ceny prostredníctvom prevodu / vkladu na účet predávajúceho ?“

 

Nakoľko sa v praxi, z dôvodu množstva neprofesionálnych a nevzdelaných realitných maklérov stretávame s týmto problémom čoraz častejšie, poďme sa spoločne pozrieť na to, ako sa vyhnúť, resp. ako zvládnuť túto situáciu, kedy vás ako kupujúceho, núti realitný maklér predávajúceho do úhrady kúpnej ceny pre vás nebezpečným a rizikovým spôsobom – najmä prevodom/vkladom na účet predávajúceho .

 

Na úvod, si len v krátkosti pripomeňme, že existujú štyri spôsoby úhrady kúpnej ceny z vlastných zdrojov kupujúceho – 1. platba v hotovosti, 2. platba prevodom/vkladom na účet, 3. platba z vinkulovaného bankového účtu a 4. platba z notárskej úschovy.

 

Platbu v hotovosti a platbu prevodom /vkladom na účet považujeme za tzv. rizikové a menej bezpečné spôsoby úhrady kúpnej ceny a naopak platbu z vinkulovaného bankového účtu a platbu z notárskej úschovy za tzv. bezpečné a najmenej rizikové spôsoby.

 

Prečo sa platba prevodom/vkladom na účet predávajúceho považuje za rizikovú?


Treba myslieť na to, že prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nastáva až zápisom do katastra nehnuteľností, nie podpisom kúpnej zmluvy a zaplatením kúpnej ceny. Po podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, (spravidla až po spomínanej časti úhrady kúpnej ceny – vlastných zdrojov, prevodom/vkladom na účet) má kataster nehnuteľností lehotu 30 dní (pri zrýchlenom vklade 15 dní) na rozhodnutie o povolení vkladu. Uvedená lehota slúži na to, aby kataster pri zistení nezrovnalostí alebo chýb, konanie prerušil a vrátil návrh so žiadosťou o opravu. Ak sa oprava v stanovenej lehote nevykoná, kataster konanie zastaví a k prevodu práv k nehnuteľnosti nedôjde.


Čo ale v prípade, že predávajúci už investoval peniaze, ktoré obdržal od vás ako kupujúceho prevodom/vkladom na účet ? V tomto momente nastáva problém pre vás ako kupujúceho, ktorý napriek tomu, že uhradil kúpnu cenu, nestal sa vlastníkom nehnuteľnosti. Vracanie časti kúpnej ceny, ktorá bola uhradená z vlastných zdrojov priamo na účet predávajúceho, je vo väčšine prípadov dlhým a nepríjemným zážitkom, ktorý častokrát vyústi až do súdnych sporov a prípadného vymáhania peňazí prostredníctvom exekúcie.
Ako sa vyhnúť situácii, kedy realitný maklér predávajúceho núti kupujúceho do úhrady kúpnej ceny nebezpečným a rizikovým spôsobom?1) v prvom rade odporúčame dobre si preveriť realitného makléra, resp. realitnú kanceláriu, ktorá zastupuje predávajúcu nehnuteľnosť – pýtajte sa známych, či majú s konkrétnym maklérom skúsenosť; prečítajte si recenzie, kde si viete pozrieť spätnú väzbu jeho klientov.

 

2) pýtajte a informujte sa - tak ako by sa realitný maklér predávajúceho mal pýtať vás na základné otázky ohľadom financovania nehnuteľnosti, pýtajte sa aj vy na možnosti úhrady kúpnej ceny. V praxi sme sa stretli aj s prípadom, kedy realitný maklér predávajúceho nerozumel a ani nechcel rozumieť pojmu vinkulácia a zo zásady ho odmietal. Tu radíme len jedno – rozhliadnite sa po inej nehnuteľnosti, ušetríte si množstvo problémov a stresu.

 

3) žiadajte dohodnutie spôsobu úhrady kúpnej ceny priamo do rezervačnej zmluvy – budete mať istotu, že vás nič neprekvapí.

 

Čo robiť, ak ste už po podpise rezervačnej zmluvy a realitný maklér, resp. predávajúci trvá na úhrade vlastných zdrojov vkladom/prevodom na účet? Tejto téme sa budeme venovať v nasledujúcej časti našej realitnej poradne.

 

Ak v ktorejkoľvek fáze predaja alebo kúpy nehnuteľnosti dostanete pocit, že si nie ste istý samotným procesom predaja/kúpy, prípadne nedostávate uspokojivé odpovede na vaše otázky od zastupujúceho realitného makléra / finančného poradcu alebo ste nebodaj do niečoho tlačený, neváhajte sa na mňa obrátiť.


Mgr. Ľudmila Zelinková