Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

26. diel: Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Téme dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti sme sa v realitnej poradni RE/MAX Real Estate Services síce už venovali, ale ako hovorí slovenské príslovie, „opakovanie je matka múdrosti“.


Problematiku platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti upravuje Zákon o dani z príjmov. Pokiaľ predávate nehnuteľnosť alebo jej predaj zvažujete, mali by ste tejto otázke venovať náležitú pozornosť. Vyhnete sa tým možnému sklamaniu, námahe a stratenému času, ktorý ste venovali predaju svojej nehnuteľnosti. V našom článku sa zameriame na predávajúcich v postavení fyzickej osoby.
V praxi sa častokrát stretávame s tým, že predávajúci netušia, za akých okolností podlieha príjem z predaja nehnuteľnosti dani z príjmu alebo majú o danej problematike len čiastkové informácie, čo je v poriadku. Je povinnosťou realitného makléra, aby predávajúceho informoval, či predaj jeho nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu, aká je výška dane z príjmu, aké výdavky je možné si uplatniť a tým ponížiť základ dane resp. či je príjem predávajúceho z predaja nehnuteľnosti od dane oslobodený.


Ak predávajúci (daňovník) predal nehnuteľnosť (napr. dom, byt, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy, takýto príjem sa na daňové účely považuje za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Skutočnosť, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie. Podmienky, kedy príjem z predaja nehnuteľnosti nepodlieha dani, určuje Zákon o dani z príjmov.

 

V zmysle zákona je od dane z príjmu oslobodený najmä príjem z predaja nehnuteľnosti, a to:
1. po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
2. nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

 

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti nie je oslobodený od dane, daňovník je povinný podať daňové priznanie. V opačnom prípade, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza.

 

Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho. Pre rozsiahlosť problematiky, bude tejto téme venovaná ďalšia časť realitnej poradne RE/MAX Real Estate Services.

 

Výška dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti nie je zanedbateľná. Jej výška je 33% resp. 39% zo základu dane. Ak zvažujete predaj nehnuteľnosti a nie ste si istý, či príjem z jej predaja je oslobodený od dane, neváhajte a zavolajte nám. Aj predaj nehnuteľnosti, kde príjem z predaja podlieha dani, je riešiteľný. Takýchto klientov máme viacero. Samozrejme, na túto skutočnosť upozorníme klientov ešte pred samotným zahájením predaja nehnuteľnosti, načrtneme si základný postup a klientovi odporúčame kontaktovať ekonomickú poradkyňu, s ktorou naša realitná kancelária spolupracuje a ktorá klientom poskytuje odporné a profesionálne poradenstvo. V našej realitnej kancelárii nenechávame nič na náhodu.