Je možné zapísať základovú dosku rodinného domu ako rozostavanú stavbu?

14. diel: Je možné zapísať základovú dosku rodinného domu ako rozostavanú stavbu? 

Základovú dosku rodinného domu nie je možné zapísať ako rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností, nakoľko nespĺňa zákonné predpoklady zápisu rozostavanej stavby.


Za rozostavanú stavbu sa považuje stavba:


1. Na ktorú bol vypracovaný znalecký posudok, s ktorého je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia (postačuje, ak stavba má kompletné obvodové múry)


2. Na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie


3. Ktorej nebolo pridelené súpisné číslo


Na zápis rozostavanej stavby do katastra je potrebné predložiť:


1. Právoplatné stavebné povolenie


2. Znalecký posudok o stupni rozostavanosti


Pri kúpe pozemku so základovou doskou resp. stavbou v určitom štádiu rozostavanosti je zároveň nevyhnutne potrebné, aby došlo aj k postúpeniu práv a povinností s právoplatného stavebného povolenia zo staviteľa na kupujúceho. Následne je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad, aby rozhodol o zmene právoplatného stavebného povolenia a povolil zmenu na strane staviteľa.


Zvažujete kúpiť pozemok, na ktorom sa nachádza základová doska budúceho rodinného domu resp. stavba rodinného domu v určitom štádiu rozostavanosti a neviete si dať rady, ako na to alebo ste si nie istý, či to bez komplikácií zvládnete? Neváhajte ma kontaktovať. Moje dlhoročné skúsenosti a prax ako v realitnej oblasti, tak aj v oblasti práva a referencie od mojich klientov, sú zárukou profesionálne poskytovaných služieb.


Teším sa na našu spoluprácu.


Mgr. Zuzana Klačanová, Certifikovaný realitný maklér ISO