Môžete to prosím vysvetliť môjmu maklérovi?

43. diel: Môžete to prosím vysvetliť môjmu maklérovi?

Alebo, za málo peňazí, málo muziky. Alebo, pre províziu aj cez mŕtvoly!!!

Kontaktoval ma klient so záujmom o kúpu domu. Viac ako kúpu domu sme však rozoberali predaj jeho súčasnej nehnuteľnosti, z výťažku ktorej chcel kúpu domu financovať. Prvé, na čo ma klient upozornil je, že dom môže kúpiť až o niekoľko mesiacov. Po mojej otázke, z akého dôvodu je nutné kúpu novej nehnuteľnosti odložiť, odpovedal, že súčasnú nehnuteľnosť môže predať až o niekoľko mesiacov, aby príjem z predaja nepodliehal dani z príjmu. Klient zároveň spomenul, že zajtra má podpísať s maklérom a záujemcami rezervačnú zmluvu, na základe ktorej zaplatia záujemcovia rezervačný poplatok.

Klienta som upozornila, že pokiaľ zajtra podpíše rezervačnú zmluvu, na základe ktorej dôjde k úhrade rezervačnej zábezpeky s tým, že kúpnu zmluvu podpíše až o niekoľko mesiacov, teda po uplynutí 5 ročnej doby, bude jeho príjem z predaja nehnuteľnosti podliehať dani z príjmu.

V telefóne nastalo hrobové ticho. Klient, napriek tomu, že predaj bytu mu sprostredkováva realitný maklér, vôbec netušil, že v zmysle platnej legislatívy sa aj preddavok (rezervačná zábezpeka, depozit), ktorý sa po uzatvorení kúpnej zmluvy považuje za prvú časť kúpnej ceny, prijatý pred uplynutím 5 ročnej doby, započítava do uvedenej lehoty v dôsledku čoho samotný príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu.

Musím priznať, že otázka klienta, či môžem toto všetko vysvetliť jeho maklérovi ma zaskočila. Moja odpoveď bola veľmi stručná. Nie, nemôžem mu to vysvetliť!!! Toto musí skúsený maklér vedieť.

Klient sa teda podujal vysvetliť mu to sám. O chvíľu, za ktorú som stihla urobiť aspoň menší nákup na raňajky, nasledoval ďalší telefonát od klienta. Klient znel už rozhodnejšie a hlavne nahnevane. Maklér všetky tieto vedomosti má, len mu ich nepovedal.

Viete si predstaviť situáciu, že sa s predajom nehnuteľnosti obrátite na makléra, ktorému vysvetlíte, že potrebujete predať nehnuteľnosť tak, aby ste nepodliehali dani z príjmu z predaja (je to inak obvyklá požiadavka zo strany niektorých našich klientov), maklér na to kývne, že OK, teda predpokladáte a hlavne maklérovi dôverujete, že to tak aj urobí a napriek tomu nastaví maklér celý obchod tak, že by ste daň v konečnom dôsledku museli zaplatiť? A keby len daň, ale aj sankciu za nepodanie daňového priznania a neskoré odvedenie dane. A maklér si je toho všetkého vedomý!  To je už na menší infarkt! V takýchto prípadoch sa už nebavíme o stovkách eur ale o tisíckach eur, niekedy až niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré klient musí zaplatiť štátu napriek tomu, že v dobrej viere sa spolieha na realitného makléra, že bude od toho všetkého ušetrený.

A čo je na tom najsmutnejšie? Klient s maklérom nemá podpísanú žiadnu sprostredkovateľskú zmluvu. Veď na čo by sa nejakému maklérovi viazal! A maklér mu za daný obchod nevystaví ani žiadnu faktúru. Veď maklér mu už zrealizoval viac menších obchodov a nikdy nebola ani zmluva ani faktúra!

Klient nakoniec rezervačnú zmluvu nepodpísal. Mimochodom, ušetril niekoľko desaťtisíc eur iba na dani.

Aké z toho vyplýva ponaučenie? Ak chcete predávať nehnuteľnosť, preverte si makléra, realitnú kanceláriu, ktorú maklér zastupuje. Pýtajte sa na referencie, skúsenosti, priebeh obchodu. Podpíšte sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej budú uvedené práva a povinnosti makléra/realitnej kancelárie, vás ako klienta ale aj špecifiká obchodného prípadu, výška provízie realitnej kancelárie, okamih nároku na jej vyplatenie. Po ukončení obchodu, pokiaľ vám nie je vystavená faktúra, pýtajte si ju.

Ak ste v podobnej situácii, neváhajte sa obrátiť na našu realitnú kanceláriu RE/MAX Real Estate Services. S podobnými situáciami máme skúsenosti a vieme ich riešiť.