Odpovedáme na otázku

46. diel: Odpovedáme na otázku

Častokrát mi zavolajú moji kolegovia makléri a maklérky z RE/MAX-u s konkrétnou otázkou z oblasti realitného práva. Naposledy ma kontaktovala kolegynka s nasledujúcim problémom: Predávala nehnuteľnosť vo vlastníctve troch podielových spoluvlastníkov, dvaja z podielových spoluvlastníkov vlastnili rovnaký menšinový podiel, jeden zo spoluvlastníkov vlastnil väčšinový podiel. Nehnuteľnosť sa samozrejme predala, nakoľko kolegynka je šikulka. Spoluvlastník s väčšinovým podielom chcel vyplatiť svoju časť kúpnej ceny podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu avšak províziu, ktorú mali spoluvlastníci ako predávajúci zaplatiť realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, chcel zaplatiť iba vo výške 1/3 a nie podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu (pozn. nepáčilo sa mu, že má zaplatiť viac ako zvyšní dvaja spoluvlastníci). Otázka mojej kolegynky bola, či sú takéto požiadavky väčšinového spoluvlastníka oprávnené.

 

Odpoveď je, nie. Takáto požiadavka väčšinového spoluvlastníka nie je oprávnená. Pokiaľ by sa podieloví spoluvlastníci dohodli napr. v sprostredkovateľskej zmluve podpísanej s realitnou kanceláriou, že každý z nich bude znášať províziu realitnej kancelárie vo výške 1/3, požiadavka väčšinového spoluvlastníka by bola nesporná.

 

Občiansky zákonník ustanovuje, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej veci podľa veľkosti svojho podielu.  Spoluvlastníci sa však môžu navzájom dohodnúť, akou mierou sa bude každý z nich podieľať na nakladaní so spoločnou vecou (teda inak, ako podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu).

 

Vzhľadom na skutočnosť, že podieloví spoluvlastníci sa v danom prípade inak nedohodli, každému bude vyplatená taká časť kúpnej ceny, ktorá zodpovedá veľkosti jeho podielu. Rovnakou mierou (vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu) každý zo spoluvlastníkov prispeje aj na úhradu provízie realitnej kancelárie.

 

Verím, že svojou odpoveďou som pomohla nielen svojej kolegynke ale aj niekomu ďalšiemu. V prípade, že stojíte pred obdobným problémom alebo potrebujete predať nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, neváhajte sa na mňa obrátiť, rada vám pomôžem.