Technická inšpekcia nehnuteľnosti

31. diel: Technická inšpekcia nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je zásadným životným krokom mnohých z nás. Častokrát na kúpu bytu či domu nevynakladáme len vlastné úspory ale aj finančné prostriedky požičané napr. z banky. Ak kupujete nehnuteľnosť, je viac ako dôležité poznať jej skutočný stav, nielen ten právny ale aj ten technický. Právny stav nehnuteľnosti sa dá jednoducho overiť listom vlastníctva, kontrolou dokumentácie. Horšie to už býva s preverením technického stavu nehnuteľnosti. Obzvlášť vtedy, ak ako kupujúci nie sme po odbornej stránke schopní tento stav relevantne posúdiť.

Ak ste sa rozhodli pre kúpu konkrétnej nehnuteľnosti, či už ide o byt alebo dom, odporúčame vám obrátiť sa na odborné firmy, ktoré vám vedia z technického a stavebného hľadiska kupovanú nehnuteľnosť posúdiť. Odborne zhodnotia napr. statiku, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, kanalizáciu, preveria, či nehnuteľnosť je postavená podľa schválenej projektovej dokumentácie, posúdia strechu, tepelnoizolačné vlastnosti nehnuteľnosti, okná, dvere atď.

Výsledkom technického auditu nehnuteľnosti je spravidla písomná správa (môže byť aj ústna, závisí od požiadavky klienta), v ktorej odborníci zhodnotia aktuálny stav predávanej nehnuteľnosti, upozornia vás na možné nedostatky, či riziká, s ktorými musíte v danom okamihu počítať alebo ktoré môžu nastať v budúcnosti (napr. aké je ešte životnosť strechy, približne aké náklady bude potrebné vynaložiť na jej rekonštrukciu, či sú rozvody elektroinštalácie, vodoinštalácie v poriadku alebo je už nutné uvažovať o ich výmene a pod.). Zároveň, čo je veľmi dôležité, technická inšpekcia nehnuteľnosti môže odhaliť tzv. skryté vady, ktoré nie sú v čase obhliadky voľným okom viditeľné. Odborníci vás vedia na tieto vady upozorniť a zároveň vám predložia aj možné riešenie ich odstránenia (vrátane finančných nákladov) resp. môžu vám odporučiť, nehnuteľnosť z tohto dôvodu nekupovať.

Správa, v ktorej máte posúdený technický stav kupovanej nehnuteľnosti, je veľmi dobrým východiskovým bodom, ktorý vám nastaví skutočný obraz o stave nehnuteľnosti, reálnych či možných rizikách.

V prípade kupujúcich, môže byť správa veľmi dobrým argumentom na zjednanie zľavy z kúpnej ceny.

Požiadať o technický audit nehnuteľnosti môže samozrejme aj predávajúci a vrelo to odporúčam ešte pred samotným zahájením predaja. Technická správa od nezávislých odborníkov je dôkazom toho, že predávajúci nemá potrebu niečo utajovať, skrývať, práve naopak, každý záujemca o kúpu je oboznámený s reálnym stavom predávanej nehnuteľnosti. Predávajúci má istotu, že po predaji a odovzdaní nehnuteľnosti nemôže nastať situácia, aby sa kupujúci obrátil na predávajúceho a namietal nedostatky kúpenej nehnuteľnosti.

Nechať si vypracovať odborný technický audit o predávanej nehnuteľnosti je zárukou toho, že viete čo predávate, či kupujete a v konečnom dôsledku vám to môže ušetriť nemalé finančné prostriedky a čas.

Ak predávate či kupujete nehnuteľnosť, neváhajte sa na nás obrátiť. Okrem profesionálneho realitného a právneho servisu či sprostredkovania finančných služieb, vám naša realitná kancelária dokáže sprostredkovať aj odborné posúdenie nehnuteľnosti odbornou spoločnosťou, s ktorou spolupracujeme.